תפריט סגור

מה זה נוטריון

נוטריון הוא אדם המורשה לבצע פעולות משפטיות, בפרט אישור וחתימה של מסמכים. חברות, חברות ויחידים משתמשים בנוטריונים כעדים רשמיים וללא משוא פנים לחתימה ואישור מסמכים משפטיים. אם אי פעם היית צריך לחתום על מסמך בעל חשיבות רבה, כגון משכנתא או הלוואה, עם שמך, ייתכן שתצטרך להשתמש בשירותיו של נוטריון.

שירותי חתימת מסמכים על ידי נוטריון כוללים תעודות מקרקעין

תצהירים, צוואות, הסכמי נאמנות וייפוי כוח. כנוטריון רשמי, החובה היא לאשר את אמיתות המסמכים, והנוטריונים משמשים עדים ללא משוא פנים בעת חתימת מסמכי בית המשפט. על נוטריונים לוודא אם זהותו של החותם על המסמך היא של מכר אישי או מתייחסת לראיה לזהות כגון רישיון נהיגה או דרכון.

תהליך האישור הנוטריוני על ידי נוטריון מרתיע את הרמאים בכך שהוא קובע שהחתום מכיר את המסמך עליו

הוא חותם וכי הוא משתתף ברצון בעסקה. הנוטריון מבטיח כי מסמכים המשנים חיים כגון צוואות, ייפוי כוח וחוזי נישואין נחתמים בחתימות תקפות, מאשרים את זהותו של האדם בעל רישיון הנהיגה או תעודה מזהה אחרת שהונפקה על ידי הממשלה והיא עדות פיזית בעת החתימה. . בניגוד לתפקיד הנוטריון כנוטריון ציבורי, הסוכן החתום מספק ללווה הסבר על המסמך עליו חותם הלווה, בנוסף לזיהוי לפני ביצוע המסמך.

אם מסמך משפטי אינו עומד בדרישות המינימליות לאישור נוטריון או אם זהותו של המשתתף אינה ודאית

הנוטריון רשאי לסרב לאשר את המסמך. ההסמכה מחייבת גם שציבור נוטריון יציב את החותם בשבועה, ובאיום שקר שבועות, יצהיר כי המידע הכלול במסמך נכון ונכון. נוטריונים מרתיעים הונאה על ידי פענוח האם חותם מזהה את המסמך עליו הם חותמים.

על מנת שיידרש מסמך לצורך שטר נוטריון

על החותם להופיע ולהוכיח את זהותו בפני הנוטריון. נוטריון חייב לאשר בפני החותם כי הוא מבין את המסמך וכי הוא מוכן לחתום, שבועה ואשר כי התוכן נכון של המסמך החתום. הנוטריון חייב גם ליידע את הצדדים המשתתפים בחוקיהם בנוגע לחתימת מסמכיהם כעדים. במידה והנוטריון משוכנע שהמסמך עומד בדרישות המינימום שיש לאשר אותם נוטריוני, הוא יכול להוציא אישור נוטריוני המצורף חותם למסמכים הנוטריוניים.

נוטריון משמש כעד חסר פניות בכדי לוודא שהחתום אינו רמאי ומסכים לתוכן המסמכים

נוטריון משתמש באישור אישור כדי להצהיר כי חותם מבין את תוכן המסמכים וחתם על שמו והסכמתו לתנאים והתנאים. החתימה הנוטריונית מוכיחה גם כי החותם הופיע מול הנוטריון וכי הוא היה בנוכחותו הפיזית של הנוטריון בעת אישור המסמך.

נוטריון

הוא עד לחתימת מסמכים חשובים על מנת לאמת את זהות החותמים, נכונותם לחתום על המסמך וידיעתם על תוכן המסמך או העסקה. נוטריון יאשר את חתימתך, שהנוטריון יכול לאשר את זהותך וכי אתה האדם שחתום על שורה של מסמכים רשמיים הדורשים חתימה של נוטריון. מסמך מקבל תעודה או חותם נוטריוני כאשר עד נוטריוני חותם עליו.

הוא שר ממשלת המדינה שמונה ביושרה המשמש עד חסר פניות לציבור ומבצע מגוון פעילויות נגד הונאה הקשורות לחתימה על מסמכים חשובים. רוב מערכות המשפט המקובל מחייבות את ארצות הברית, בין היתר, נוטריונים או פקידים המאשרים מסמכים משפטיים, שבועים או מאשרים או מנהלים אותם. נוטריונים ממונים על ידי מזכיר המדינה והם מוסמכים לשמש כעד חסר פניות לציבור ולהתמודד עם פורמליות משפטיות רבות ביחס לעריכת ולגליזציה של חוזים, מסמכים ומסמכים רשמיים אחרים.
למידע מורחב בתחום של מה זה נוטריון באפשרותך לבדוק כאן: rehovot-notary.com

סוכן חתימה הידוע גם כסוכן חתימת הלוואות

הוא נוטריון המתמחה בנוטריון נוטריוני משכנתאות ומסמכי נדל"ן בארצות הברית. בכמה מדינות, הממשלה מכירה בכך שמסמכים נוטריוניים מרתיעים הונאה, ונוטריונים יכולים לשמש כעדים חסרי פניות לאימות זהות החותמים במסמכי בית המשפט. נוטריון (הידוע גם כנוטריון) הוא אדם המורשה לחזות בחתימת מעשים. ירושה היא חלק מעזבון שעובר ליורש לאחר פטירת בעל העיזבון.

אם הנוטריון אינו מאשר את חתימתך

הוא אינו יכול לאמת מי חתם על המסמך הלא חתום. האישור הוא הבטחה של נוטריון מינה וללא משוא פנים שהמסמך אותנטי, כי החתימה אותנטית וכי החותם על המסמכים פעל בלחץ או הפחדה כפי שנועד לגבי מלוא כוחם ותוקפם של המסמכים. נוטריוני עט-נייר אם החותם מופיע בפני נוטריון, ואישור נוטריוני אלקטרוני אם מסמך מאושר על ידי גורם דיגיטלי באמצעות חתימה אלקטרונית.

מדינות רבות דורשות לנוטריונים יש ביטוח איגרות חוב

כך שיש סיוע משפטי וכלכלי אם נוטריון טועה באישור זהותו של אדם בעת חתימת מסמך. הנוטריונים של מישיגן מאשרים מסמכים שמקורם בכל מדינה במדינה לבקשת חוק הנוטריון, בהתאם לחוק מישיגן. הפרה של חוק נוטריוני מישיגן היא עבירה פלילית כאשר מי שמפר את החוק מאשר מסמך הקשור למשכנתא או לעניין מקרקעין במקרקעין.

אימות נוטריוני וללא משוא פנים של זהותם

נכונותם ומודעותם של החותמים לאתר ולהרתיע הונאות מסמכים יסייעו בהגנה על זכויותיהם האישיות והרכוש של אזרחים פרטיים מפני זיופים, גנבי זהות ומנצלים, במיוחד אלה הנמצאים בסיכון הגבוה ביותר. .